Αναγνώστης Proximity LCD Reader Paxton

Αναγνώστης proximity LCD reader της εταιρίας Paxton με οθόνη LCD υψηλής πιστότητας, στην οποία μπορεί να απεικονίζεται οποιαδήποτε εικόνα επιλέξει ο πελάτης (π.χ. το λογότυπο της εταιρίας). Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζονται διαφορετικές εικόνες κατά την πρόσβαση με κάρτα ή την απόρριψη της πρόσβασης. Κατάλληλος για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Ιδανικός για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Βαθμός στεγανότητας IP67. Προγραμματίζεται ασύρματα μέσω συσκευής που διατίθεται μαζί με τον καρταναγνώστη ή με χρήση Net2Air Bridge.