Αισθητήρες XT Xtrim

Οι αισθητήρες XT χωρίζονται στους εξής:

  • XT-01 με ενδεικτικό LED και καλώδιο σπιράλ 50εκ.
  • XT-02 με ενδεικτικό LED, ίσιο καλώδιο βρόγχου 2μ και καλώδιο σπιράλ 50εκ.

Οι αισθητήρες XT είναι κατάλληλοι για: προϊόντα ρουχισμου.