Έξυπνο Ράφι Sennco

Το 'έξυπνο ράφι' της εταιρίας Sennco αυξάνει την εμπειρία του αγοραστή διατηρώντας ταυτόχρονα το προϊόν σας προστατευμένο. Συλλέξτε ιδέες για τις τάσεις των αγοραστών σας και φυλάξτε τα ράφια σας με την παρακολούθηση και την προστασία των εμπορευμάτων από πιθανή κλοπή. Κατά μέσο όρο, οι πελάτες παρουσίασαν άνοδο πωλήσεων 8% και μείωση κατά 50% των συρρικνώσεων.