Ηλεκτρονική Κλειδαριά iCode

Ηλεκτρονική Κλειδαριά iCode με πληκτρολόγιο που επιτρέπει το ξεκλείδωμα με κωδικό. Με απλή διαμόρφωση χωρίς την ανάγκη λογισμικού. Δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν πολλοί κωδικοί ώστε να χρησιμοποιούνται απο τους πελάτες. Συμπεριλαμβάνεται ένα μηχανικό κλειδί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παρέχει και το πρόγραμμα ICODE-Software2 ® για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού κλειδαριών.