Καρταναγνώστης P50 Mifar Reader Paxton

Καρταναγνώστης P50 Mifar Reader της εταιρίας Paxton πολλαπλών format. Μπορεί να διαβάσει κάρτες με format Mifare, EM4100, NET2. Τοποθετείτε εύκολα και είναι ιδανικός για εξωτερικούς χώρους (IP67).